Meracie prístroje

Potreba merania

x-rite

Meranie je v dnešnej dobe súčasťou riadenia a v tlačovom procese nevyhnutnosťou. Presná farebná komunikácia pomocou meracích prístrojov výrazne zlepšuje výrobný proces, redukuje chyby a skráti schvaľovací proces. V celom reťazci spracovania zákazky sa jedná sa o presnú farebnú reprodukciu pri každom kroku procesu od zadania farby, zobrazenia na monitore, schválenia na nátlačku až po samotné zobrazenie farby na výstupnom materiály.

Meranie je veľmi dôležitá činnosť. Každým dňom rastie nárok na štandardný výstup a správne meranie zaručuje, že príprava a tlačový proces bude stabilný a opakovateľný.

Dnešná tlač, to už nie je umelecké dielo, ale tvrdá presná výroba.

šipka hore